ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

และแจ้งแก้ไข/ยืนยันความถูกต้องที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2559  ก่อนเวลา 16.30 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิก

1. เงินเดือน ค่าจ้าง วิทยะฐานะ เงินตกเบิก @ คุณสุดารัตน์ 086-8327055

2. รายการหัก ณที่จ่าย/ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ @ คุณธวัลรัตน์ 083-3726655

3. ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร @ คุณพจนีย์ 061-9653080 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 12:50 น.
 

ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดเงินเดือน ประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รร.ตรวจสอบ สพม.31 ประมวลผล วันรับเงินเดือน
ประจำเดือน /แจ้งแก้ไข สลิปถูกต้อง เข็คส่งธนาคาร
ม.ค.-59 20-21 มค.59 21 มค.59 22 มค.59 26 มค.59
ก.พ.-59 17-18 กพ.59 18 กพ.59 19 กพ.59 24 กพ.59
มี.ค.-59 22-23 มีค.59 23 มีค.59 24 มีค.59 28 มีค.59
เม.ย.-59 20-21 เมย.59 21 เมย.59 22 เมย.59 26 เมย.59
พ.ค.-59 22-23 พค.59 23 พค.59 24 พค.59 26 พค.59
มิ.ย.-59 21-22 มิย.59 22 มิย.59 23 มิย.59 27 มิย.59
ก.ค.-59 20-21 กค.59 21 กค.59 22 กค.59 26 กค.59
ส.ค.-59 22-23 สค.59 23 สค.59 24 สค.59 26 สค.59
ก.ย.-59 21-22 กย.59 22 กย.59 23 กย.59 27 กย.59
ต.ค.-59 21-23 ตค.59 23 ตค.59 24 ตค.59 26 ตค.59
พ.ย.-59 21-22 พย.59 22 พย.59 23 พย.59 25 พย.59
ธ.ค.-59 21-22 ธค.59 22 ธค.58 23 ธค.59 27 ธค.59
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 08:26 น.
 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์