ยินดีต้อนรับ

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

อีเมล พิมพ์ PDF

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป สพม.31เข้าร่วมโครงการ

จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง

ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน ปี 2562

ประจำเดือน

วันที่ตรวจสอบเงินเดือน

วันรับเงินเดือน

ม.ค.-62

6-7 ม.ค.62

28 มค.62

ก.พ.-62

2-3 ก.พ.62

25 กพ.62

มี.ค.-62

6-7 มี.ค.62

26 มีค.62

เม.ย.-62

3-4 เม.ย.62

25 เมย.62

พ.ค.-62

6-7 พ.ค.62

28 พค.62

มิ.ย.-62

6-7 มิ.ย.62

25 มิย.62

ก.ค.-62

5-6 ก.ค.62

25 กค.62

ส.ค.-62

6-7 ส.ค.62

27 สค.62

ก.ย.-62

4-5 ก.ย.62

25 กย.62

ต.ค.-62

4-5 ต.ค.62

28 ตค.62

พ.ย.-62

5-6 พ.ย.62

26 พย.62

ธ.ค.-62

6-7 ธ.ค.62

25 ธค.62

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 เวลา 07:43 น.
 

Key Concepts

Login Form


Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์