ยินดีต้อนรับ

แจ้งตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

และแจ้งแก้ไข/ยืนยันความถูกต้องที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558  ก่อนเวลา 16.30 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิก

1. เงินเดือน ค่าจ้าง วิทยะฐานะ เงินตกเบิก @ คุณสุดารัตน์ 086-8327055

2. รายการหัก ณที่จ่าย/ เงินเดือนพนักงานราชการ @ คุณธวัลรัตน์ 083-3726655

3. ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร @ คุณพจนีย์ 090-6107832

4. ค่าเช่าบ้าน @ คุณรพีพรรณ 085-3145545

5. เงินเดือนครูอัตราจ้างฯ @ คุณกนกนาตย์ 081-8792575

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015 เวลา 06:31 น.
 

ปฏิทินจัดทำรายละเอียดเงินเดือน ประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รร.ตรวจสอบ สพม.31 ประมวลผล วันรับเงินเดือน
ประจำเดือน /แจ้งแก้ไข สลิปถูกต้อง เข็คส่งธนาคาร
ม.ค.-58 21-22 มค.58 22 มค.58 23 มค.58 27 มค.58
ก.พ.-58 18-19 กพ.58 19 กพ.58 20 กพ.58 24 กพ.58
มี.ค.-58 22-23 มีค.58 23 มีค.58 24 มีค.58 26 มีค.58
เม.ย.-58 21-22 เมย.58 22 เมย.58 23 เมย.58 27 เมย.58
พ.ค.-58 20-21 พค.58 21 พค.58 22 พค.58 26 พค.58
มิ.ย.-58 19-22 มิย.58 22 มิย.58 23 มิย.58 25 มิย.58
ก.ค.-58 20-21 กค.58 21 กค.58 22 กค.58 24 กค.58
ส.ค.-58 17-19 สค.58 20 สค.58 21 สค.58 26 สค.58
ก.ย.-58 21-22 กย.58 22 กย.58 23 กย.58 25 กย.58
ต.ค.-58 20-21 ตค.58 21 ตค.58 22 ตค.58 27 ตค.58
พ.ย.-58 19-20 พย.58 22 พย.58 23 พย.58 25 พย.58
ธ.ค.-58 21-22 ธค.58 22 ธค.58 23 ธค.58 25 ธค.58
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 เวลา 00:18 น.
 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์