ยินดีต้อนรับ

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

อีเมล พิมพ์ PDF

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป สพม.31เข้าร่วมโครงการ

จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง

ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ตรวจสอบเงินเดือน

วันรับเงินเดือน

ม.ค.-63

5-6 ม.ค.63

28 มค.63

ก.พ.-63

5-6 ก.พ.63

25 กพ.63

มี.ค.-63

6-7 มี.ค.63

26 มีค.63

เม.ย.-63

3-4 เม.ย.63

27 เมย.63

พ.ค.-63

4-5 พ.ค.63

26 พค.63

มิ.ย.-63

4-5 มิ.ย.63

25 มิย.63

ก.ค.-63

4-7 ก.ค.63

24 กค.63

ส.ค.-63

6-7 ส.ค.63

26 สค.63

ก.ย.-63

5-6 ก.ย.63

25 กย.63

ต.ค.-63

3-4 ต.ค.63

27 ตค.63

พ.ย.-63

5-6 พ.ย.63

25 พย.63

ธ.ค.-63

4-5 ธ.ค.63

25 ธค.63

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 00:38 น.
 

Key Concepts

Login Form


Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์